De toekomst ziet er rooskleurig uit voor zonne-energie

In de afgelopen tien jaar zijn de kosten van zonne-energie dramatisch gedaald. Nieuwe technologieën beloven de efficiëntie te verhogen en de kosten verder te verlagen. Zonne-energie is straks onverslaanbaar in vergelijking met fossiele brandstoffen. Zonne-energie heeft in tien jaar een lange weg afgelegd. In 2010 was de wereldmarkt klein en sterk afhankelijk van subsidieregelingen in […]

Schuiven naar boven