Juridische Disclaime

Sunmae (“Sunmae”) beheert de Sunmae-website en mogelijk ook andere websites. Het is het beleid van Sunmae om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt Sunmae niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van Sunmae bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe Sunmae-bezoekers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan Sunmae niet-persoonlijk identificeerbare informatie in zijn geheel vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website. Sunmae verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals IP-adressen (Internet Protocol) voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op de blogs / sites van de Sunmae-website. Sunmae onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de reactie was achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van Sunmae-websites kiezen ervoor om met Sunmae te communiceren op manieren die Sunmae vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en soort informatie die Sunmae verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die zich aanmelden op de Sunmae-website bijvoorbeeld om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met Sunmae wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt Sunmae dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met Sunmae te bereiken. Sunmae onthult geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat dit hen kan beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

Sunmae kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. Sunmae kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Sunmae onthult echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

Sunmae onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, contractanten en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens Sunmae te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op Sunmae-websites, en ( ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties bevinden zich mogelijk buiten uw eigen land; door Sunmae-websites te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. Sunmae zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, maakt Sunmae potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer Sunmae te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking is redelijkerwijs noodzakelijk om de eigendommen of rechten van Sunmae, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een Sunmae-website bent en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan Sunmae u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden van wat er gebeurt met Sunmae en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. Sunmae neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker elke keer dat de bezoeker terugkeert naar de website levert. Sunmae gebruikt cookies om Sunmae te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de Sunmae-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. Bezoekers van Sunmae die niet willen dat cookies op hun computers worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat Sunmae-websites worden gebruikt, met het nadeel dat bepaalde functies van Sunmae-websites mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als Sunmae, of vrijwel al haar activa, werden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat Sunmae failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van Sunmae uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie over u of anderen die uw computer gebruiken te verzamelen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties weergeven waarvan zij denken dat ze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door Sunmae en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Sunmae van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van Sunmae het privacybeleid wijzigen. Sunmae moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een Sunmae-websiteaccount heeft, ontvangt u mogelijk ook een waarschuwing over deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.
Schuiven naar boven